homeElectronic Books
personperson_add
Electronic Books

ผู้สอน
นาง Denduan prawitwong
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Electronic Books

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4836

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 e-Book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในความรู้สึกของหลาย ๆ คน แต่ อีกไม่นานจะเป็นที่รู้จักในหมู่นักอ่านทั้งหลาย   โดยเฉพาะในวงการห้องสมุด ซึ่งในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  ให้เป็น ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดดิจิตัลและ ห้องสมุดเสมือน   เทคโนโลยีนี้ก็คงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำมาให้บริการกับผู้ใช้ถึง  แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับรูปแบบของหนังสือก็ไม่จำเป็นว่าเราต้องโยนหนังสือทิ้งไป แล้วหันมาใช้เทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นแทนที่  เพราะเราก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่เทคโนโลยีนี้ จะเป็นที่นิยมและยอมรับอย่างแพร่หลายและถึงแม้ว่าหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นใหม่  ในวงการหนังสือ แต่หนังสือก็ยังมีคุณค่าต่อมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)