ม.6 ห้อง 2


ผู้สอน
นาย วิเชียร กีรติศักดิ์กุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.6 ห้อง 2

Class ID
4837

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
คำอธิบายวิชา

ห้องเรียน ม. 6 ห้อง 2  

วิชาคณิตศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)