homeอบรมการใช้โปรแกรม ClassStart.org
personperson_add
อบรมการใช้โปรแกรม ClassStart.org

ผู้สอน
นาย วันดี กุมภาพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อบรมการใช้โปรแกรม ClassStart.org

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4842

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

 

ชั้นเรียน นี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็น ประเมินว่า

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน โปรแกรม ClassStart.org หรือไม่

2.เป็นการทบทวนการใช้งานโปรแกรม ClassStart.org

3.ฝึกปฏิบัติในฐานะ ผู้เรียน เพื่อจะได้ชี้นำ ผู้เรียนของท่านได้

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมชั้นเรียน นะครับ

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)