homeอบรมการใช้โปรแกรม ClassStart.org
person
อบรมการใช้โปรแกรม ClassStart.org

ผู้สอน
นาย วันดี กุมภาพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อบรมการใช้โปรแกรม ClassStart.org

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4842

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

 

ชั้นเรียน นี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็น ประเมินว่า

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน โปรแกรม ClassStart.org หรือไม่

2.เป็นการทบทวนการใช้งานโปรแกรม ClassStart.org

3.ฝึกปฏิบัติในฐานะ ผู้เรียน เพื่อจะได้ชี้นำ ผู้เรียนของท่านได้

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมชั้นเรียน นะครับ

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)