homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาอาเซียนศึกษา
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาอาเซียนศึกษา

ผู้สอน
นาง อุไร ปรึกษากร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาอาเซียนศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4843

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)