ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ผู้สอน
นางสาว สรัลชนา จันทวงศ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รหัสวิชา
4846

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books