ผู้สอน
นางสาว สรัลชนา จันทวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4846

สถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2555