การสิ่อสารทางการตลาด
ผู้สอน

นาย ขจรศักดิ์ วิชัยวรกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การสิ่อสารทางการตลาด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4847

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

การสื่อสารทางการตลาด  ปัจจุบันมีบทบาทที่สำคัญ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.