หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ (กลุ่ม 1)


ผู้สอน
โครงการ หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. สำหรับผู้สุอายุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ (กลุ่ม 1)

Class ID
48522

สถานศึกษา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
คำอธิบายวิชา

หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงพัฒนาการทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่มิติสุขภาพ เพื่อร่วมสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” แบบ Online

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ 1) กรุงเทพมหานคร 2) อำนาจเจริญ 3) ร้อยเอ็ด 4) ฉะเชิงเทรา 5) บุรีรัมย์

หัวข้อการเรียนรู้

Classที่ 1: Orientation

Classที่ 2: Module 1 การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุและรู้จักภาวะสมองเสื่อม วิทยากร พญ. สิรินทร

Classที่ 3: Module 2 โรคไม่ติดต่อเรื้องรังและ Active aging วิทยากร พญ สุพัตรา

Classที่ 4: Module 3 สุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้า วิทยากร พญ. ดาวชมพู

Classที่ 5: Module 4 กิจกรรมกระตุ้นความสามารถสมอง : ด้านความใส่ใจและมิติสัมพัทธ์ วิทยากร พญ. ดาวชมพู

Classที่ 6: Module 5 กิจกรรมกระตุ้นความสามารถสมอง : ด้านความจำและการบริหารจัดการ วิทยากร พญ. ดาวชมพู


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)