ม.1 คอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนบอกความหมายของเทคโนโลยีได้