ม.1 คอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนบอกความหมายของเทคโนโลยีได้