ม.2 คอมพิวเตอร์
ผู้สอน

Miss Kanita Preekarn

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.2 คอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4855

สถานศึกษา
โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจกระบวนการในสืบการค้นข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.