ม.2 คอมพิวเตอร์


ผู้สอน
Miss Kanita Preekarn
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 10 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2 คอมพิวเตอร์

รหัสวิชา
4855

สถานศึกษา
โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม

คำอธิบายวิชา

เข้าใจกระบวนการในสืบการค้นข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)