ม.4 คอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเลือกซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน