ปริซึม ม.2


ผู้สอน
นางสาว ปวีณา ชาญสินธุ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปริซึม ม.2

Class ID
4860

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คำอธิบายวิชา

การเรียนรู้เรื่องปริซึมในชั้น ม.2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)