ผู้สอน
นาย มานะ บุญกัณฑ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4861

สถานศึกษา

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร


คำอธิบายชั้นเรียน

ง31102-402-55 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร