ผู้สอน
นาย มานะ บุญกัณฑ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ง31102-408-55 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4866

สถานศึกษา

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร


คำอธิบายชั้นเรียน

ง31102-408-55 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร