homeนวัตกรรมและเทคโนโลยีาทงการศึกษา
personperson_add
นวัตกรรมและเทคโนโลยีาทงการศึกษา

ผู้สอน
person
นาย ประสิทธิ์ สงวนศิลป์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีาทงการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
487

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)