homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นางสาว สุพัตรา สุขแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4878

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนสำเร็จรูปคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการชั่ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)