ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน

นาย สมคิด บุญสิงห์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4879

สถานศึกษา
โรงเรียนเพชรพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนในกลุ่มวิชาสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.