นักศึกษาการจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับนักศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนโดย

อาจารย์ สุวัจน์ชัย รื่นนารีนารถ