นักศึกษาการจัดการ

สุวัจน์ชัย รื่นนารีนารถ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับนักศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนโดย

อาจารย์ สุวัจน์ชัย รื่นนารีนารถ