เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นักศึกษาการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สุวัจน์ชัย รื่นนารีนารถ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

สวัสดีครับนักศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนโดย

อาจารย์ สุวัจน์ชัย รื่นนารีนารถ