ระดับ G - ระดับ O

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เน้นทักษะการฟัง และวินัยในการเรียนเป็นหลัก