homeการเรียนรู้แบบเน้นเนื้อหา
personperson_add
การเรียนรู้แบบเน้นเนื้อหา

ผู้สอน
นางสาว ภัทรกร รัตนวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเรียนรู้แบบเน้นเนื้อหา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4898

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้แบบเน้นเนื้อหา 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)