ผู้สอน
นางสาว ภัทรกร รัตนวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเรียนรู้แบบเน้นเนื้อหา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4898

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้แบบเน้นเนื้อหา