homeการเรียนรู้แบบเน้นเนื้อหา
person
การเรียนรู้แบบเน้นเนื้อหา

ผู้สอน
นางสาว ภัทรกร รัตนวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเรียนรู้แบบเน้นเนื้อหา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4898

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนรู้แบบเน้นเนื้อหา 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)