ผู้สอน
นาง สมจิตร เพชรโพธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4902

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนแบบโครงงาน