homeคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
personperson_add
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

ผู้สอน
นาง สมจิตร เพชรโพธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

หมายเลขของวิชา (Class ID)
4902

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนการสอนแบบโครงงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)