460-296 Human Computer Information Test

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบอีกครั้ง กับการร่วมเข้าชั้นเรียน

ขอให้ผู้ทดสอบ จงโชคดีตลอดไป