460-296 Human Computer Information Test

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบอีกครั้ง กับการร่วมเข้าชั้นเรียน

ขอให้ผู้ทดสอบ จงโชคดีตลอดไป