home460-296 Human Computer Information Test
person
460-296 Human Computer Information Test

ผู้สอน
ณิชพรรณ พันธ์ทวีทรัพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-296 Human Computer Information Test

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4913

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทดสอบอีกครั้ง กับการร่วมเข้าชั้นเรียน

ขอให้ผู้ทดสอบ จงโชคดีตลอดไป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)