homeการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านปราชชาวบ้าน
person
การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านปราชชาวบ้าน

ผู้สอน
นาย อนันต์ชัย ดีคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านปราชชาวบ้าน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4921

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านปราชชาวบ้าน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)