homeการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
person
การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

ผู้สอน
นางสาว นิภารัตน์ กลิ่นฟุ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4923

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)