homeการพัฒนาเวบไซต์
personperson_add
การพัฒนาเวบไซต์

ผู้สอน
นาย ทัตตพันธ์ ชูศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาเวบไซต์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4924

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์ การจัดตั้งเว็บไซต์อย่าง่าย วิธีการบำรุงรักษาเว็บไซต์ วิธีการจัดการและการบริหารเว็บไซต์ หลักการออกแบบโฮมเพจ การสร้างโฮมเพจ รวมถึงการทำให้โฮมเพจน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้ภาษาสคริปต์และปลั๊กอินต่างๆ

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)