การพัฒนาเวบไซต์

คำอธิบายชั้นเรียน

 

แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์ การจัดตั้งเว็บไซต์อย่าง่าย วิธีการบำรุงรักษาเว็บไซต์ วิธีการจัดการและการบริหารเว็บไซต์ หลักการออกแบบโฮมเพจ การสร้างโฮมเพจ รวมถึงการทำให้โฮมเพจน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้ภาษาสคริปต์และปลั๊กอินต่างๆ