ผู้สอน
นางสาว สการัตน์ กัณฐรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การวัดความยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4927

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาที่มีในการสอนชั้นเรียนนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด