homeการวัดความยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
การวัดความยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นางสาว สการัตน์ กัณฐรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวัดความยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4927

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาที่มีในการสอนชั้นเรียนนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)