homeจำนวนนับ 1-5 และ 0
personperson_add
จำนวนนับ 1-5 และ 0

ผู้สอน
นางสาว กรรณิการ์ พรหมรอด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จำนวนนับ 1-5 และ 0

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4928

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนในชั้นเรียนในปัจจุบันนี้อาจไม่เติมเต็มสิ่งที่เรียนรู้ แต่เราก็นำสิ่งใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สูงสุดได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)