จำนวนนับ 1-5 และ 0

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนในชั้นเรียนในปัจจุบันนี้อาจไม่เติมเต็มสิ่งที่เรียนรู้ แต่เราก็นำสิ่งใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สูงสุดได้