homeความหมายของเศษส่วน
personperson_add
ความหมายของเศษส่วน

ผู้สอน
นาย เจษฎา สินธู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ความหมายของเศษส่วน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4932

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)