homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

ผู้สอน
นาย จิรวัฒน์ ดอกดวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4933

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)