homeเงิน
person
เงิน

ผู้สอน
นาย สุทธิพงศ์ ตรีกำจร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เงิน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4938

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เอกสารการสอนชิ้นนี้จัดทำขึ้นสำหรับการสอน เรื่องเงิน ชั้นประถมศึกษา 3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)