ชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 5 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สอน

นาย อุดร มะโนเนือง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 5 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4939

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าลาน

คำอธิบายชั้นเรียน

 เทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.