การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1