homeการบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
personperson_add
การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

ผู้สอน
นางสาว ภาวดี มหรรณพ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4940

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)