HCI

ผู้สอน
นาย ศิริวัฒน์ ปัญญาจริวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
HCI

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4942

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดลองสร้าง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)