homeเทคโนโลยีสารสนเทศ
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
นาย ศิริวัฒน์ ปัญญาจริวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4943

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อศึกษาและเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)