homeเทคโนโลยีสารสนเทศ
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
นาย ศิริวัฒน์ ปัญญาจริวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
4943

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อศึกษาและเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)