เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

892-200 English Tense

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นวิชาที่สอน Tense ในภาษาอังกฤษเบื้องต้น  จะมีความรู้เบื้องต้นเรื่องรูปแบบของ Tense  หลักการใช้ Tense รวมถึงวิธีการสร้างประโยคของ Tense ต่างๆในภาษาอังกฤษ