homeเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีิวิต
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีิวิต

ผู้สอน
นาย เขมปริต ขุนราชเสนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีิวิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4947

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)