อ 21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 [ม.1] ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ผู้สอน

Phramaha Tharabun Khuchinda

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อ 21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 [ม.1] ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4950

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

อ 21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย สอนโดย พระมหาธราบุญ  จิรชีโว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.