homeรูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
รูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นางสาว สุภาภรณ์ คาบุตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4951

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

เอกกสารชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนการสอน เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)