แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม
ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4954

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม
1.ระบบนิเวศ
2.ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
3.ภาวะสมดุลในระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
4.การพัฒนาและผลกระทบ
5.การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.