คำศัพท์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่ั่นั่น