เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อบรมเชิงปฏิบัติการ Social Media for Education

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Social Media เพื่อการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือที่บริการฟรีบนโลก Online

1. ClassStart

2. Youtube

3. Picasa

4. Slide Share

5. Twitter

6. Sound Cloud