อบรมเชิงปฏิบัติการ Social Media for Education

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Social Media เพื่อการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือที่บริการฟรีบนโลก Online

1. ClassStart

2. Youtube

3. Picasa

4. Slide Share

5. Twitter

6. Sound Cloud