ตารางธาตุ หรรษา

คำอธิบายชั้นเรียน

1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องตารางธาตุ