homeแผนวิทย์ - คณิต
personperson_add
แผนวิทย์ - คณิต

ผู้สอน
นาย มารุตต์ ลั่นเต้ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
แผนวิทย์ - คณิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4960

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนแผนวิทย์ - คณิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)