homeมัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นาย จิระวัฒน์ วงษ์ชารี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
497

สถานศึกษา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ฟุตบอล  รหัสวิชา 23224 สาระเพิ่มเติม กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)