homeเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ผู้สอน
นาย เขมปริต ขุนราชเสนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4972

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ทดลองสร้างชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)