homeเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
person
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ผู้สอน
นาย เขมปริต ขุนราชเสนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4972

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ทดลองสร้างชั้นเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)