homeการบวกจำนวนนับผลลัพธ์แลตัวตั้งหารไม่เกิน100,000 ป.3
personperson_add
การบวกจำนวนนับผลลัพธ์แลตัวตั้งหารไม่เกิน100,000 ป.3

ผู้สอน
นางสาว สุทธิสา นบนอบ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบวกจำนวนนับผลลัพธ์แลตัวตั้งหารไม่เกิน100,000 ป.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4976

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การบวกจำนวนนับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)