homeเวลา ป.3
person
เวลา ป.3

ผู้สอน
นางสาว ดาวเรือง ธงชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เวลา ป.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4980

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนรู้เรื่อง เวลา ป. 3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)