GE10403 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน


ผู้สอน
Yaowalak Chomnawang
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 22 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
GE10403 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Class ID
49833

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำอธิบายวิชา

คุณค่าและภัยแฝงจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหาร ยา สมุนไพร สารเคมีแล เครื่องใช้ในบ้าน มลพิษสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิทยาศาสตร์ในโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)