homeรูปสี่เหลี่ยม
personperson_add
รูปสี่เหลี่ยม

ผู้สอน
นางสาว ลัดดาวัลย์ แก้วประภาค
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รูปสี่เหลี่ยม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4985

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการจัดการในห้องเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)