homeการวัดความยาว ป.3
personperson_add
การวัดความยาว ป.3

ผู้สอน
นางสาว วรรณ พันสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวัดความยาว ป.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4989

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเลือกใช้เครื่องมือวัด  เเละหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)