การวัดความยาว ป.3

คำอธิบายชั้นเรียน

การเลือกใช้เครื่องมือวัด  เเละหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม