homeเรื่อง...ความสำพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตศาสตร์ 2 มิติ และ 3 มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
person
เรื่อง...ความสำพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตศาสตร์ 2 มิติ และ 3 มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นาย อิทธิพัฒน์ หนูเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรื่อง...ความสำพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตศาสตร์ 2 มิติ และ 3 มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4994

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรื่อง...ความสำพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตศาสตร์ 2 มิติ และ 3 มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ของนาย อิทธิพัฒน์ หนูเพชร รหัส 5311103008  หลักสูตรคณิตศาสตร์(คบ.)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)