เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรื่อง...ความสำพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตศาสตร์ 2 มิติ และ 3 มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรื่อง...ความสำพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตศาสตร์ 2 มิติ และ 3 มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ของนาย อิทธิพัฒน์ หนูเพชร รหัส 5311103008  หลักสูตรคณิตศาสตร์(คบ.)